นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม || วิสัยทัศน์ :: ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดจันทบุรีโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม และมุ่งมั่นให้บริการประชาชนอยู่ดีมี || พันธกิจ :: อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม บนฐานศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และให้บริการความรู้แก่ประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง rss
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิด สำหรับทำน้ำหมักชีวภาพ ขนาด 50 ลิตร จำนวน 700 ถัง โดยวิธีตกลงราคา (10/03/2560)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำวัสดุครุภัณฑ์เพื่อดำเนินกิจกรรม ชุมชนต้นแบบ ชุมชนสีเขียว ร่วมลดโลกร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/08/2558)
ประกวดราคาจ้างทำวัสดุครุภัณฑ์เพื่อดำเนินกิจกรรมชุมชนต้นแบบ ชุมชนสีเขียว ร่วมลดโลกร้อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/08/2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (06/08/2558)
รายละเอียดคุณลักษณะและราคาของถังหมักก๊าซชีวภาพ (06/08/2558)
อ่านทั้งหมด 
รับสมัครงาน rss
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (22/11/2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพือเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20/11/2560)
รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (13/11/2560)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (06/02/2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (03/02/2560)
อ่านทั้งหมด 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
รายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาส 1 - 2) ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี (19/04/2560)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พศ 2555 - 2558) ทส. (28/07/2558)
ยุทธศาสตร์กระทรวง 2556 - 2561 (ฉบับทบทวนสอดคล้องกับ Country Strategy) (28/07/2558)
อ่านทั้งหมด 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (26/04/2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2560 (26/04/2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2559 (26/04/2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบพฤศจิกายน 2559 (26/04/2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2559 (26/04/2560)
อ่านทั้งหมด 
« มกราคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
ดูปฏิทินทั้งหมด 
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่

 เข้าสู่ระบบ
spot59_1
spot59_1 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี
5 ถนนท่าสิงห์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0 3931 3404
E-mail : chantaburi_mnre@hotmail.com ผู้ดูแลระบบ : joe.chonnucha@gmail.com
Copyright 2015 © Chanthaburi Provincial office of Natural Resources and Environment
All rights reserved.