Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Provincial Offices For Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประกาศ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 มิ.ย. 63

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (ครั้งที่ 2)

26 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

15 มิ.ย. 63

ใบสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

27 เม.ย. 63

ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี นางภูสิน เกตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.60 Mb ดาวน์โหลด: 2512 ครั้ง
22 ก.ค. 62

ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี (ให้เป็นองค์กรคุณธรรม)

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.62 Mb ดาวน์โหลด: 2512 ครั้ง
30 เม.ย. 61

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนในการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 1.14 Mb ดาวน์โหลด: 2502 ครั้ง
6 มี.ค. 62

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 27 รายการ

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1