Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chanthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 เม.ย. 64

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 3497 ครั้ง
7 เม.ย. 64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 3509 ครั้ง
7 เม.ย. 64

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2564

3 ธ.ค. 63

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

23 เม.ย. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 3514 ครั้ง
23 เม.ย. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด: 3499 ครั้ง
28 ส.ค. 62

ประกวดราคาจ้างโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า สร้างสมดุลแห่งสิ่งแวดล้อมกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จ.ฯ ประจำปี งป.2562

23 ส.ค. 62

ประกาศจ.จันทบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่าฯ กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างแหล่งฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศในทะเลด้วยหญ้าเทียม(ซั้งเชือก)โดยชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธี e-bidding

จำนวนทั้งหมด 82 รายการ
1 2 3 4 5 > >>