Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chanthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายทศวารณ์ วิทยาคม ผอ.ทสจ.จันทบุรี พร้อมด้วย ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อชี้แจงโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนโดยใช้นวัตกรรมรากโกงกางเทียม และโครงการสวนพฤกษศาสตร์ ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายทศวารณ์ วิทยาคม ผอ.ทสจ.จันทบุรี พร้อมด้วย ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อชี้แจงโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนโดยใช้นวัตกรรมรากโกงกางเทียม และโครงการสวนพฤกษศาสตร์ ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9

 

 

 

แกลเลอรี่