Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chanthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายทศวารณ์ วิทยาคม ผอ.สนง.ทสจ.จันทบุรี ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ มอบสื่อประชาสัมพันธ์วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วที่ถูกต้อง

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายทศวารณ์ วิทยาคม ผอ.สนง.ทสจ.จันทบุรี ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ มอบสื่อประชาสัมพันธ์วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วที่ถูกต้อง

 

 

 

 

แกลเลอรี่