Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chanthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายทศวารณ์ วิทยาคม ผอ.ทสจ.จันทบุรี มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายทศวารณ์ วิทยาคม ผอ.ทสจ.จันทบุรี มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดจันทบุรี

 

 

 

แกลเลอรี่