Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chanthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศวารณ์ วิทยาคม ผอ.ทสจ.จันทบุรี พร้อมด้วยนายบัญหยัด โยธะกา ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการสวนพฤษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศวารณ์ วิทยาคม ผอ.ทสจ.จันทบุรี พร้อมด้วยนายบัญหยัด โยธะกา ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการสวนพฤษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9