Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chanthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศวารณ์ วิทยาคม ผอ.ทสจ.จันทบุรี มอบหมายให้นายบัญหยัด โยธะกา ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินท้องที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศวารณ์ วิทยาคม ผอ.ทสจ.จันทบุรี มอบหมายให้นายบัญหยัด โยธะกา ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินท้องที่จังหวัดจันทบุรี