Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chanthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ่2564 นายทศวารณ์ วิทยาคม ผอ.ทสจ.จันทบุรี มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 1/2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ่2564 นายทศวารณ์ วิทยาคม ผอ.ทสจ.จันทบุรี มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 1/2564