Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chanthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศวารณ์ วิทยาคม ผอ.ทสจ.จันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 2/2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศวารณ์ วิทยาคม ผอ.ทสจ.จันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 2/2564