Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chanthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 มี.ค. 65

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี O24

4 มี.ค. 65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O23

4 มี.ค. 65

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O22

4 มี.ค. 65

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O21

7 เม.ย. 64

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
7 เม.ย. 64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
7 เม.ย. 64

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2564

3 ธ.ค. 63

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

จำนวนทั้งหมด 94 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>