Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chanthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

23 ส.ค. 62

ประกาศจ.จันทบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่าฯ กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างแหล่งฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศในทะเลด้วยหญ้าเทียม(ซั้งเชือก)โดยชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธี e-bidding

23 ส.ค. 62

ประกาศ จ.จันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า สร้างสมดุลแห่งสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อยที่ 2 กำหนดแหล่งพื้นที่แหล่งทรัพยากรอันควรอนุรักษ์ให้มีความมั่นคงและลดการถูกบุกรุกทำลายโดยใช้ทุ่นฯ

27 มิ.ย. 62

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (สขร.1)

27 มิ.ย. 62

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (สขร.1)

27 มิ.ย. 62

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (สขร.1)

27 มิ.ย. 62

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1)

27 มิ.ย. 62

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (สขร.1)

27 มิ.ย. 62

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.1)

จำนวนทั้งหมด 91 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>