Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chanthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

23 เม.ย. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
23 เม.ย. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
28 ส.ค. 62

ประกวดราคาจ้างโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า สร้างสมดุลแห่งสิ่งแวดล้อมกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จ.ฯ ประจำปี งป.2562

23 ส.ค. 62

ประกาศจ.จันทบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่าฯ กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างแหล่งฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศในทะเลด้วยหญ้าเทียม(ซั้งเชือก)โดยชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 200 ชุด ด้วยวิธี e-bidding

23 ส.ค. 62

ประกาศ จ.จันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า สร้างสมดุลแห่งสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อยที่ 2 กำหนดแหล่งพื้นที่แหล่งทรัพยากรอันควรอนุรักษ์ให้มีความมั่นคงและลดการถูกบุกรุกทำลายโดยใช้ทุ่นฯ

27 มิ.ย. 62

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (สขร.1)

27 มิ.ย. 62

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (สขร.1)

27 มิ.ย. 62

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (สขร.1)

จำนวนทั้งหมด 94 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>