Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chanthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

19 ต.ค. 61

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.66 Mb ดาวน์โหลด: 335 ครั้ง
30 ต.ค. 61

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน ฯ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.65 Mb ดาวน์โหลด: 335 ครั้ง
30 ต.ค. 61

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.69 Mb ดาวน์โหลด: 335 ครั้ง
30 ต.ค. 61

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานฯ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.68 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
13 พ.ย. 61

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน 5กช 3124กทม. โดยเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.76 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
13 พ.ย. 61

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.68 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
19 พ.ย. 61

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5กช 3124 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 1.01 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
21 พ.ย. 61

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.83 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 94 รายการ
<< < 3 4 5 6 7 > >>