Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chanthaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 พ.ย. 61

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ซ่อมโปรเจคเตอร์ Mitsubishi XD250U จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.99 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
26 พ.ย. 61

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง จำนวน 14 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.71 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
30 พ.ย. 61

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.63 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
3 ธ.ค. 61

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P1606dn โดยวิธีเฉพาะ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.78 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
17 ธ.ค. 61

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.68 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
20 ธ.ค. 61

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.75 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
21 ธ.ค. 61

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.71 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
21 ธ.ค. 61

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนถ่ายของเหลวรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กช 3124 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.95 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 94 รายการ
<< < 4 5 6 7 8 > >>